בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

הריונות תאומים:

זיהום מולד ב CMV בהריון מרובה עוברים  (קישור למאמר בתשלום):
שמואלי, א. הדר, י. פרדו, י. אמיר, א. בילבסקי  

Congenital Cytomegalovirus Infection after a Multiple-Birth Pregnancy
Shmueli E, Hadar E, Pardo J, Attias J, Amir J, Bilavsky E
Pediatr Infect Dis J. 2017 Jul 31. doi: 10.1097/INF.0000000000001725

אבחון טרום לידתי ותוצאות של CMV מולד בהריונות תאומים (קישור למאמר בתשלום):
ינון י, יגל ש, טפרברג- דיקוואה מ, פלדמן ב, שיף א, ליפיץ ש.

Prenatal diagnosis and outcome of congenital cytomegalovirus infection in twin pregnancies
Yinon Y1, Yagel S, Tepperberg-Dikawa M, Feldman B, Schiff E, Lipitz S
 BJOG. 2006 Mar;113(3):295-300

דילוג לתוכן