בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

אינדיקציות להדבקת עובר:

השלכות קליניות על ילדים הנולדים עם CMV מולד, לאחר מי שפיר שלילי ( קישור למאמר בתשלום):
 בילבסקי, פרדו, אטיאס, לוי, מג'רי, ויל, לורנז–ויל, אמיר

Clinical Implications for Children Born With Congenital Cytomegalovirus Infection Following a Negative Amniocentesis
Bilavsky E, Pardo J, Attias J, Levy I, Magny JF, Ville Y, Leruez-Ville M, Amir J
Clin Infect Dis. 2016 Jul 1;63(1):33-8

IGM  חיובי ב – CMV  מולד ( קישור למאמר בתשלום):
בילבסקי, וטד, לוי, לינדר, פרדו, בן – צבי, אטיאס, אמיר

Positive IgM in Congenital CMV Infection
Bilavsky E, Watad S, Levy I, Linder N, Pardo J, Ben-Zvi H, Attias J, Amir J
Clin Pediatr (Phila). 2016 Dec 1:9922816684596. doi: 10.1177/0009922816684596. [Epub ahead of print]

בדיקת מי שפיר לגילוי זיהום מולד ב – CMV – מה הטעם? ( קישור למאמר בתשלום):
יחיאל שלזינגר

Amniocentesis for Detection of Congenital Cytomegalovirus Infection: What Is the
?Point
Yechiel Schlesinger
Clinical Infectious Diseases Advance Access published May 12, 2016


שונות אימונולוגית בין הנשים המשפיעה על הדבקה העובר
אלדר ידידיה, בר מאיר, הלל, אביטבול, ברוידה, פלק, אסוס ושלזינגר

Low Interferon Relative-Response to Cytomegalovirus Is Associated with Low Likelihood of Intrauterine Transmission of the Virus
Eldar-Yedidia Y1, Bar-Meir M2, Hillel M1, Abitbol G1, Broide E3, Falk R3, Assous M3, Schlesinger Y1,2
PLoS One. 2016 Feb 16;11(2):e0147883. doi: 10.1371/journal.pone.0147883. eCollection 2016

אינדיקציות קליניות וכמותיות של זיהום CMV נרכש מחלב אם, בילודים עם משקל לידה נמוך
מירון, ברוסילאו, פלצר, רייך, הלל, ווצטל אידלמן ושלזינגר  

Incidence and clinical manifestations of breast milk-acquired Cytomegalovirus infection in low birth weight infants
Miron D1, Brosilow S, Felszer K, Reich D, Halle D, Wachtel D, Eidelman AI, Schlesinger Y

דילוג לתוכן