CMV בישראל

פרופ' יעקב אמיר
מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים,
ביה"ח מעייני הישועה.
יועץ למחלות זיהומיות ביחידה להריון בסיכון
ביה"ח בילינסון
הריון עם CMV בישראל

פרופ' שלמה ליפיץ
מנהל השירות לרפואת העובר
ואחראי מרפאת זיהומים בעובר,
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
CMV בישראל והנגיעה האישית בתחום

פרופ' יוסף פרדו
מנהל תחום זיהומים בהריון,
היחידה לרפואת האם והעובר,
ביה"ח בילינסון
CMV בישראל, הנגיעה האישית בתחום
ומרפאת ה-CMV בבילינסון

פרופ' יואב ינון
מנהל היחידה לרפואת העובר
ומנהל השירות להיריונות תאומים,
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
CMV בישראל, הנגיעה האישית בתחום
ומרפאת ה-CMV בתל השומר

פרופ' שרון מסלוביץ'
סגן מנהל ביה"ח ליס ליולדות
CMV בישראל, הנגיעה האישית בתחום
ומרפאת ה-CMV באיכילוב

דילוג לתוכן