בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

CMV ושמיעה:

תוצאות שמיעה של תינוקות עם CMV  מולד ולקויות שמיעה ( קישור למאמר בתשלום):
 אפריים בילבסקי, קרן שחר – ניסן, יוסף פרדו, יוסף אטיאס, יעקב אמיר

Hearing outcome of infants with congenital cytomegalovirus and hearing impairment
Efraim Bilavsky,1,2 Keren Shahar-Nissan,1,2 Joseph Pardo,2,3 Joseph Attias,4,5 Jacob Amir1,2ADC Online First, published on January 29, 2016 as 10.1136/archdischild-2015-309154

טיפול בירידה מאוחרת בשמיעה בתינוקות עם זיהום  CMV מולד ( קישור למאמר בתשלום) :
אמיר, אטיאס, פרדו

.Treatment of Late-Onset Hearing  Loss in Infants With Congenital Cytomegalovirus Infection
Jacob Amir, MD1,2, Joseph Attias, DSc1, and Joseph Pardo, MD2,3
Clin Pediatr (Phila). 2014 May;53(5):444-8. doi: 10.1177/0009922813510204. Epub 2013 Nov 25

ירידה בשמיעה ו – CMV  מולד – סקירה סיסטמטית
גודריס, לינהיר, סמטס, ואן הוק, קיימולם, דוגל

Hearing Loss and Congenital CMV Infection: A Systematic Review
Goderis J, De Leenheer E, Smets K, Van Hoecke H, Keymeulen A, Dhooge I
.Pediatrics 2014 Nov; 134(5):972-98

LSV הוא סמן סיכון גבוה לירידה בשמיעה בתינוקות CMV  מולד ( קישור למאמר בתשלום):
 בילבסקי, שוורץ, פרדו, אטיאס, לוי, היימי-כהן, אמיר

Lenticulostriated vasculopathy is a high-risk marker for hearing loss in congenital cytomegalovirus infections
Bilavsky E, Schwarz M, Pardo J, Attias J, Levy I, Haimi-Cohen Y, Amir J. . Acta Paediatr. 2015;104:e388-394

דילוג לתוכן