מעקב אחרי נשים בהיריון עם CMV

יש כיום שלוש בדיקות המאפשרות מעקב אחר עובר שאמו נדבקה בנגיף ה-CMV.
הבדיקה האחת היא דיקור מי שפיר, המאבחן באופן אמין מאוד את הדבקת העובר עד מועד ביצוע הבדיקה, אך לא מאפשר לאבחן אם העובר נפגע כתוצאה מההדבקה, והבדיקות האחרות הן סקירות אולטרסאונד מכוונות ובדיקת MRI מוח עובר, שאם תוצאותיהן תקינות הן מאפשרות לשלול באופן הקרוב לוודאי פגיעה קשה ביילוד. ראו לשונית מאמרים.

1. דיקור מי שפיר – מאפשר לאתר את נגיף ה-CMV בשתן שמפריש העובר, וכך לדעת אם הוא נדבק.
יש לזכור כי בדיקת מי השפיר משקפת את הימצאותו או אי-הימצאותו של הנגיף במועד הבדיקה, ובלבד שמתקיימים שני תנאים:
א. הבדיקה בוצעה בשבוע שבו העובר כבר מפריש שתן (החל משבועות 21-22).
ב. הבדיקה נעשתה לכל הפחות 6-7 שבועות לאחר תאריך ההדבקה המשוער.

בין שבועות 24-32 לא מקובל בישראל לבצע את הבדיקה, נוכח הסיכון ללידה מוקדמת עקב הדיקור ולידה של פג בשבוע צעיר, על כל הסיכונים הכרוכים בכך, ללא כל קשר לנגיף ה-CMV.
בדיקת מי השפיר לנוכחות של נגיף ה-CMV נעשית בפרוצדורה זהה לבדיקת מי השפיר הגנטית הרגילה, בשינוי אחד – שאיבת מי שפיר במבחנה נוספת המועברת למעבדה הווירולוגית.

נשים המבצעות את הבדיקה בשבוע 32 יתבקשו לקבל שתי זריקות להבשלת ריאות העובר כמה ימים לפני הדיקור. לאחר ביצוע הבדיקה, האישה תישאר להשגחה ותהיה מחוברת כחצי שעה למוניטור. נוסף על כך, יש לבצע את הבדיקה בבית חולים שבו יש חדרי לידה ובנוכחות רופא נוסף בחדר. נוהל מפורט זה נועד להבטיח שאף אם משהו ישתבש בבדיקה, העובר יטופל בצורה המיטבית.

חשוב לדאוג לטופס 17 גם לדיקור וגם למעבדה הווירולוגית. התשובה לבדיקת ההדבקה בנגיף ה-CMV מתקבלת בתוך מספר ימים. את רשימת בתי חולים שבהם אפשר לבצע את הבדיקה תוכלו למצוא בלשונית הטלפונים החשובים.

2. סקירות מכוונות CMV הסקירות המכוונות מתבצעות החל משבוע 24 בתדירות של כל שלושה-ארבעה שבועות עד הלידה ומתרכזות בעיקר במוח.

הסקירות המכוונות מתבצעות אם בבדיקת מי השפיר מתקבלת תוצאה חיובית לנוכחותו של נגיף ה-CMV, או במקרה שבו האישה בחרה שלא לבצע דיקור מי שפיר, אך ידוע על הדבקה אימהית ודאית בנגיף במהלך ההיריון או בסמוך לו.

התזמון המדויק לתחילת הסקירות המכוונות ייקבע על ידי רופא המעקב המתמחה בנגיף ה-CMV בהתאם לשבוע הדבקת האם בנגיף.

יש לציין, כי קיימת חשיבות רבה לבחירת הרופא המבצע את הסקירה, שכן מדובר באבחון המסתמך על הניסיון של הסוקר בעוברים שנדבקו בנגיף ה-CMV בכלל, ובמוח העובר בפרט.

3. MRI (בדיקת תהודה מגנטית) למוח העובר בדיקה הנעשית סביב שבוע 33 להיריון במקרים של הדבקת העובר בנגיף ה-CMV, או במקרה שבו האם בחרה שלא לבצע בדיקת מי שפיר וידועה הדבקה אימהית ודאית בנגיף במהלך ההיריון או בסמוך לו.

זוהי בדיקה שכרוכה בביצוע ובפענוח מיוחדים, ולא בכל בית חולים אפשר לערוך אותה. רשימת בתי חולים שבהם נערכת הבדיקה תוכלו למצוא בלשונית הטלפונים החשובים.

יש בתי חולים המנחים את הנשים לקחת כדור ואליום לפני הבדיקה, על מנת להפחית את תנועות העובר ולהגדיל את הסיכוי לדיוק בבדיקה.

הבדיקה אמנם קבועה בפרוטוקול המעקב, אך בשנים האחרונות מתבססת ההנחה כי לאינפורמציה שהיא מוסיפה אין לעתים חשיבות, והיא יכולה אף לתת תוצאות כוזבות חיוביות (False positive) שיוצרות מסכת לחצים מיותרת.

כיום, גישתם של המומחים המובילים בארץ בתחום ההדמיה של עוברים עם CMV היא, כי אחידות בממצאי סקירות האולטרסאונד המכוונות ובבדיקת MRI מוח עובר תחזק את האבחנה, בין אם היו ממצאים מחשידים לקיומה של פגיעה בעקבות ההדבקה ובין אם לאו.
חוסר אחידות בנוגע לנוכחות של ממצאים מחשידים לפגיעה בעקבות ההדבקה יוביל לקיום דיון בנוגע לאפשרות של תוצאות כוזבות, ובמיוחד תוצאות כוזבות חיוביות (False positive).

פרוטוקול המעקב
פרוטוקול המעקב לאישה שנדבקה בנגיף ה-CMV לראשונה בהיריון תלוי בשבוע ההדבקה.

הדבקה של יותר מחצי שנה לפני הכניסה להיריון נחשבת כיום לבטוחה, ולכן רוב המומחים לא ימליצו על ביצוע בדיקות מיוחדות בנוגע ל-CMV, מלבד ביצוע בדיקת שתן לתינוק שנולד.

הדבקה של כחודשיים עד חצי שנה לפני הכניסה להיריון – לרוב יומלץ לבצע סקירה אחת מכוונת סביב שבוע 32, ולאחר הלידה לבצע בדיקת שתן לתינוק שנולד.

הדבקה שבין חודש לפני הכניסה להיריון ועד שבוע 16-17 לרוב יוצע לאישה לבצע בדיקת מי שפיר בשבועות 21-22, והמשך המעקב ייעשה בהתאם לתוצאת הבדיקה:

תוצאה שלילית במי השפיר – משמעותה שהעובר לא נדבק עד מועד ביצוע הבדיקה.  גם אם יידבק בהמשך ההיריון, ברוב המקרים הוא לא ייפגע בפגיעה קשה [3].

לאור זאת, יש מומחים שימליצו לבצע סקירה אחת מכוונת סביב שבוע 32, ויש מומחים שיוותרו עליה. בכל מקרה, יומלץ לבצע בדיקת שתן לאחר הלידה, על מנת לשלול הדבקה מאוחרת.

תוצאה חיובית במי השפיר – יונהג פרוטוקול הבדיקות המלא, הכולל סקירות מכוונות לנגיף החל משבוע 24 ועד הלידה, ובדיקת MRI מוח עובר סביב שבוע 33. למרות התוצאה החיובית בבדיקת מי השפיר, בתי החולים עדיין מבצעים את בדיקת השתן כשהתינוק נולד, אך לא מחכים לתשובה ומתחילים בבדיקות שיפורטו להלן בלשונית הלידה והשהות בתינוקייה.

הדבקה לאחר שבועות 16-17 – לרוב יוצע לבצע בדיקת מי שפיר בשבוע 32, סקירות מכוונות כל שלושה-ארבעה שבועות (לא לפני שבוע 24) ועד הלידה, ובמקרה שתשובת מי השפיר חיובית, תבוצע בדיקת MRI מוח עובר סביב שבוע 33 ובדיקת שתן לתינוק מיד לאחר הלידה.

יודגש בזאת, כי אין מקרה אחד דומה למשנהו, והרופא המטפל מנהל את מעקב ההיריון לפי רמת הסיכון, ולפי רצונותיה ואמונותיה של כל אישה ואישה.

דילוג לתוכן