בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

בדיקת סינון ל- CMV בהריון:

משרד הבריאות – חוזר המנהל הכללי "הנושא: בדיקות לאיתור זיהום בנגיף הציטומגלו (CMV) בנשים הרות" 

סינון רוטיני ל- CMV בהריון – פתיחתה של תיבת פנדורה?
יחיאל שלזינגר

?Routine screening for CMV in pregnancy: opening the Pandora box
Schlesinger Y1
Isr Med Assoc J. 2007 May;9(5):395-7

תגובת שרשרת של שתן פולימרי כאמצעי סינון לגילוי זיהום CMV  מולד
שלזינגר, הלל, אידלמן, רייך, דיין, רודנסקי, רווה, ברנסקי, קפלן, שפר ומירון

Urine polymerase chain reaction as a screening tool for the detection of congenital cytomegalovirus infection
Schlesinger Y1, Halle D, Eidelman AI, Reich D, Dayan D, Rudensky B, Raveh D, Branski D, Kaplan M, Shefer V, Miron D
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 Sep;88(5):F371-4

זיהום CMV מולד בישראל – סינון בתת אוכלוסיות שונות
שלזינגר, רייך, אידלמן, שימל, חסנין ומירון

Congenital cytomegalovirus infection in Israel: screening in different subpopulations
Schlesinger Y1, Reich D, Eidelman AI, Schimmel MS, Hassanin J, Miron D
Isr Med Assoc J. 2005
pr;7(4):237-40

תרומת בדיקות  סריקה ממוקדות לאובדן שמיעה הקשור ל- CMV , אצל תינוקות שנכשלו
בסקר שמיעה 
( קישור למאמר בתשלום):
ארי-אבן רוט ד, לובין ד, קוינט י, טפרברברג-אויקאווה מ, מנדלסון א, שטראוס ת, ברקאי ג

Contribution of targeted saliva screening for congenital CMV-related hearing loss in newborns who fail hearing screening
Ari-Even Roth D1,2, Lubin D3, Kuint J4,5, Teperberg-Oikawa M6, Mendelson ADC-FNN Online First, published on May 3, 2017 as
10.1136/archdischild-2016-311859

סקר אוניברסאלי לאיתור CMV  באמצעות רוק – דיווח אודות ניסיון קליני (קישור למאמר בתשלום):
ברקאי ג, ארי-אבן רוט ד, ברזילי א, טפרברג-אויקאווה מ, מנדלסון א, הילדשיימר מ, קוינט י.

Universal neonatal cytomegalovirus screening using saliva – report of clinical experience
Barkai G1, Ari-Even Roth D2, Barzilai A3, Tepperberg-Oikawa M4, Mendelson
 J Clin Virol. 2014
Aug;60(4):361-6. doi: 10.1016/j.jcv.2014.04.024. Epub 2014 May 9

דילוג לתוכן