בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

מועד הדבקה האם ב-CMV:

תוצאים ארוכי טווח של ציטומגלו וירוס מולד בעקבות זיהום ראשוני במהלך ההיריון, מוגבלים לאלו שנרכשו בשליש הראשון להריון.( קישור למאמר בתשלום):
פאורה ברדון ו, מגני ג'.פ, פרדוי מ, קודר ס, גרסיה פ, מילוט א.מ, בנרד מ, פינקיאר ד, אסטרוק ד, פאטורל ה, פלדיס פ, פאראט ס, ג'וליוס ב, גרנה א, בוסיארס ל, גוילמינוט ט, סטירנמן ג', גוט א, ויל א, ויל מ.ך

Sequelae of Congenital Cytomegalovirus Following Maternal Primary Infections Are Limited to Those Acquired in the First Trimester of Pregnancypregnancies
Valentine Faure-Bardon 1 2Jean-François Magny 1 3Marine Parodi 4Sophie Couderc 5Patricia Garcia 6Anne-Marie Maillotte 7Melinda Benard 8Didier Pinquier 9Dominique Astruc 10Hugues Patural 11Patrick Pladys 12Sophie Parat 13Bernard Guillois 14 15Armelle Garenne 16Laurence Bussières 1 17Tiffany Guilleminot 1 18Julien Stirnemann 1 2Idir Ghout 19 20Yves Ville 1 2Marianne Leruez-Ville 1 18
2019 Oct 15;69(9):1526-1532. doi: 10.1093/cid/ciy1128

סיכום המאמר ע"י פרופ' אפי בילבסקי

הדבקה אמהית ראשונית ב CMV –  בשלב הטרום התעברותי, סביב ההריון ובמהלך ההריון –  אבחון במהלך 508 הריונות ( קישור למאמר בתשלום):
פלדמן ב, ינון י, טפרברג אויקאווה, יואלי ר, שיף א, ליפיץ ש.

Pregestational, periconceptional, and gestational primary maternal cytomegalovirus infection: prenatal diagnosis in 508 pregnancies
Feldman B1, Yinon Y, Tepperberg Oikawa M, Yoeli R, Schiff E, Lipitz S.
Am J Obstet Gynecol. 2011
Oct;205(4):342.e1-6. doi: 10.1016/j.ajog.2011.05.030. Epub 2011 May 20

הסיכון לממצאי CMV בהקשר למועד הזיהום ולקיומם של ממצאים טרום לידתיים בבדיקות הדמייה( קישור למאמר בתשלום):
ליפיץ ש, ינון י, מלינגר ג, יגל ש, לויט ל, הופמן ח, רנצר ר, וויס ב.

Risk of cytomegalovirus-associated sequelae in relation to time of infection and findings on prenatal imaging
Lipitz S1, Yinon Y, Malinger G, Yagel S, Levit L, Hoffman C, Rantzer R, Weisz B
Ultrasound Obstet Gynecol

 

דילוג לתוכן