בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

מועד הדבקה האם ב-CMV:

הדבקה אמהית ראשונית ב CMV –  בשלב הטרום התעברותי, סביב ההריון ובמהלך ההריון –  אבחון במהלך 508 הריונות ( קישור למאמר בתשלום):
פלדמן ב, ינון י, טפרברג אויקאווה, יואלי ר, שיף א, ליפיץ ש.

Pregestational, periconceptional, and gestational primary maternal cytomegalovirus infection: prenatal diagnosis in 508 pregnancies
Feldman B1, Yinon Y, Tepperberg Oikawa M, Yoeli R, Schiff E, Lipitz S.
Am J Obstet Gynecol. 2011
Oct;205(4):342.e1-6. doi: 10.1016/j.ajog.2011.05.030. Epub 2011 May 20

הסיכון לממצאי CMV בהקשר למועד הזיהום ולקיומם של ממצאים טרום לידתיים בבדיקות הדמייה( קישור למאמר בתשלום):
ליפיץ ש, ינון י, מלינגר ג, יגל ש, לויט ל, הופמן ח, רנצר ר, וויס ב.

Risk of cytomegalovirus-associated sequelae in relation to time of infection and findings on prenatal imaging
Lipitz S1, Yinon Y, Malinger G, Yagel S, Levit L, Hoffman C, Rantzer R, Weisz B
Ultrasound Obstet Gynecol

דילוג לתוכן