פרוטוקולי טיפול בבתי חולים

הנתונים המפורטים להלן נמסרו על ידי בתי החולים. באחריות היולדת ליצור קשר עם בית החולים שבו היא מתכוונת ללדת ולבדוק את הפרוטוקול העדכני.

דילוג לתוכן