בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר.

יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו.

תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

חשיבות ההדמיות בחיזוי התפתחות תינוקות: 

מעקב אחר תינוקות עם CMV מולד ובדיקות הדמיית עובר תקינות  ( קישור למאמר בתשלום):

י. אמיר, י. אטיאס, נ. לינדר, י. פרדו

follow-up of infants with congenital cytomegalovirus and normal fetal imaging

Jacob Amir,1 Joseph Atias,2 Nechama Linder,3 Joseph Pardo4, ADC-FNN Online First, published on January 18, 2016 as 10.1136/archdischild-2015-308357

 

הערך של אולטראסאונד והדמיית תהודה מגנטית בהערכת זיהום ראשוני ב – CMV  

ש. ליפיץ, ח. הופמן, ב. פלדמן, מ. טפרברג-תקווה, א. שיף וב. וייס

Value of prenatal ultrasound and magnetic resonance imaging in assessment of congenital primary cytomegalovirus infection

S. Lipitz, C. Hoffmann, B. Feldman, M. Tepperberg-Dikawa, E.Schiff and B. Weisz

*, Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 36: 709–717

האם אולטראסאונד מוח תקין בעובר יכול לחזות התפתחות נוירולוגית תקינה בזיהום מולד ב – CMV ? ( קישור למאמר בתשלום):

נטלי פרקש, חן הופמן, ליאת בן סירה, דורית לב, אברהם שוויגר, דבורה קידרון, טלי לרמן-שגיא וגוסטבו מלינגר.

Does normal fetal brain ultrasound predict normal neurodevelopmental outcome in congenital cytomegalovirus infection

Natalie Farkas1†, Chen Hoffmann2,3†, Liat Ben-Sira3,4, Dorit Lev3,5, Avraham Schweiger1,6, Dvora Kidron3,7, Tally Lerman-Sagie3,8 and Gustavo Malinger3,9*

PRENATAL DIAGNOSIS Prenat Diagn 2011; 31: 360–366

האם LSV  מהווה פרוגנוזה שלילית לתינוקות עם CMV  מולד? ( קישור למאמר בתשלום):

ג'יאנטסיו, דיקוסטנזו, מיליט, דה מרטינו, קפון, רומנו, ברווסיו, קפסיו, רימונדי

Is lenticulostriated vasculopathy an unfavorable prognostic finding in infants with congenital cytomegalovirus infection

Antonietta Giannattasio⁎, Pasquale Di Costanzo, Paola Milite, Daniela De Martino, Eleonora Capone, Antonia Romano, Carmela Bravaccio, Letizia Capasso, Francesco Raimondi

Journal of Clinical Virology 91 (2017) 31–35

הסיכון לממצאי CMV בהקשר למועד הזיהום ולקיומם של ממצאים טרום לידתיים בבדיקות הדמייה( קישור למאמר בתשלום):

ליפיץ ש, ינון י, מלינגר ג, יגל ש, לויט ל, הופמן ח, רנצר ר, וויס ב. 

Risk of cytomegalovirus-associated sequelae in relation to time of infection and findings on prenatal imaging

Lipitz S1, Yinon YMalinger GYagel SLevit LHoffman CRantzer RWeisz B

Ultrasound Obstet Gynecol

2013May;41(5):508-14. doi: 10.1002/uog.12377

סקירות מן העולם בנוגע ל- CMV מולד:

הנטל העולמי "השקט" של CMV מולד

מניקלאל, אמרי, לזרטו, בופנה, גופטה

The "silent" global burden of congenital cytomegalovirus

Manicklal S, Emery VC, Lazzarotto T, Boppana SB, Gupta RK

Clin Microbiol Rev. 2013 Jan; 26(1):86-102

סקירה של שכיחות סרולוגית של CMV  ומאפיינים דמוגרפים המקושרים לזיהום ( קישור למאמר בתשלום):

 קנון, שמידט, הייד

Review of cytomegalovirus seroprevalence and demographic characteristics associated with infection

Cannon MJ, Schmid DS, Hyde TB

. Rev Med Virol. 2010 Jul; 20(4):202-13

CMV ושמיעה:

תוצאות שמיעה של תינוקות עם CMV  מולד ולקויות שמיעה ( קישור למאמר בתשלום):

 אפריים בילבסקי, קרן שחר – ניסן, יוסף פרדו, יוסף אטיאס, יעקב אמיר

Hearing outcome of infants with congenital cytomegalovirus and hearing impairment

Efraim Bilavsky,1,2 Keren Shahar-Nissan,1,2 Joseph Pardo,2,3 Joseph Attias,4,5 Jacob Amir1,2ADC Online First, published on January 29, 2016 as 10.1136/archdischild-2015-309154

טיפול בירידה מאוחרת בשמיעה בתינוקות עם זיהום  CMV מולד ( קישור למאמר בתשלום) :

אמיר, אטיאס, פרדו

.Treatment of Late-Onset Hearing  Loss in Infants With Congenital Cytomegalovirus Infection

Jacob Amir, MD1,2, Joseph Attias, DSc1, and Joseph Pardo, MD2,3

Clin Pediatr (Phila). 2014 May;53(5):444-8. doi: 10.1177/0009922813510204. Epub 2013 Nov 25

ירידה בשמיעה ו – CMV  מולד – סקירה סיסטמטית

גודריס, לינהיר, סמטס, ואן הוק, קיימולם, דוגל

Hearing Loss and Congenital CMV Infection: A Systematic Review

Goderis J, De Leenheer E, Smets K, Van Hoecke H, Keymeulen A, Dhooge I

.Pediatrics 2014 Nov; 134(5):972-98

LSV הוא סמן סיכון גבוה לירידה בשמיעה בתינוקות CMV  מולד ( קישור למאמר בתשלום):

 בילבסקי, שוורץ, פרדו, אטיאס, לוי, היימי-כהן, אמיר

Lenticulostriated vasculopathy is a high-risk marker for hearing loss in congenital cytomegalovirus infections

Bilavsky E, Schwarz M, Pardo J, Attias J, Levy I, Haimi-Cohen Y, Amir J. . Acta Paediatr. 2015;104:e388-394

טיפול תרופתי ב- CMV מולד:

תופעות לוואי המטולוגיות המשוייכות לטיפול ממושך בואלגנציקלוביר בזיהום ציטומגלוירוס מולד

בילבסקי אפרים, אוסובסקי מיקי, אמיר יעקב, ירדן-בילבסקי חבצלת, פרדו יוסף, יעקובוביץ' ג'ואן, זיו לירון

Hematologic Adverse Events Associated with Prolonged Valganciclovir Treatment in Congenital Cytomegalovirus Infection

Bilavsky Efraim, Osovsky Micky, Amir Jacob, Yarden-Bilavsky Havatzelet, Pardo Joseph, Yacobovich Joanne, Ziv Liron

The Pediatric Infectious Disease Journal April 19,2018- Volume Publish Ahead of Print Issue

Doi: 10.1097/inf.0000000000002079

ואלגאנציקלוביר יעיל בילדים עם CMV מולד וירידת שמיעה מבודדת

פסטרנק, זיו, אטיאס, אמיר, בילבסקי

Valganciclovir Is Beneficial in Children with Congenital Cytomegalovirus and Isolated Hearing Loss

.Yehonatan Pasternak, Liron Ziv, Joseph Attias, Jacob Amir, Efraim Bilavsky

The Journal of Pediatrics 2018

ואלגאנציקלוביר ל – CMV  מולד סימפטומטי 

קימברלין, ג'סטר, סנצ'ס

.Valganciclovir for symptomatic congenital cytomegalovirus disease

Kimberlin DW, Jester PM, Sánchez PJ, et al

. N Engl J Med. 2015;372:933-943

טיפול בירידה מאוחרת בשמיעה בתינוקות עם זיהום  CMV מולד ( קישור למאמר בתשלום) :

אמיר, אטיאס, פרדו

.Treatment of Late-Onset Hearing  Loss in Infants With Congenital Cytomegalovirus Infection

Jacob Amir, MD1,2, Joseph Attias, DSc1, and Joseph Pardo, MD2,3

Clin Pediatr (Phila). 2014 May;53(5):444-8. doi: 10.1177/0009922813510204. Epub 2013 Nov 25

טיפול תוך רחמי בזיהום CMV  מולד עם valacyclovir במחקר שלב שני רב מרכזי, בתווית פתוחה

לורנז ויל, גאוט, בוסירס, סטרינמן, מגני, קודרק, סלמון, גוליצמנט, אגרטר,
וינר, פיקון, ג'אקומרד, ויל

In utero treatment of congenital cytomegalovirus infection with valacyclovir
in a multicenter, open-label, phase II study

Leruez-Ville M1, Ghout I2, Bussières L3, Stirnemann J4, Magny JF5, Couderc S6, Salomon LJ4, Guilleminot T1, Aegerter P2, Benoist G7, Winer N8, Picone O9, Jacquemard F10, Ville Y11

Am J Obstet Gynecol. 2016 Oct;215(4):462.e1-462.e10. doi: 10.1016/j.ajog.2016.04.003. Epub 2016 Apr 13

בדיקת סינון ל- CMV בהריון:

משרד הבריאות – חוזר המנהל הכללי "הנושא: בדיקות לאיתור זיהום בנגיף הציטומגלו (CMV) בנשים הרות" 

סינון רוטיני ל- CMV בהריון – פתיחתה של תיבת פנדורה?

יחיאל שלזינגר

?Routine screening for CMV in pregnancy: opening the Pandora box

Schlesinger Y1

Isr Med Assoc J. 2007 May;9(5):395-7

תגובת שרשרת של שתן פולימרי כאמצעי סינון לגילוי זיהום CMV  מולד

שלזינגר, הלל, אידלמן, רייך, דיין, רודנסקי, רווה, ברנסקי, קפלן, שפר ומירון

Urine polymerase chain reaction as a screening tool for the detection of congenital cytomegalovirus infection

Schlesinger Y1, Halle DEidelman AIReich DDayan DRudensky BRaveh DBranski DKaplan MShefer VMiron D

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 Sep;88(5):F371-4

זיהום CMV מולד בישראל - סינון בתת אוכלוסיות שונות

שלזינגר, רייך, אידלמן, שימל, חסנין ומירון

Congenital cytomegalovirus infection in Israel: screening in different subpopulations

Schlesinger Y1, Reich DEidelman AISchimmel MSHassanin JMiron D

Isr Med Assoc J. 2005 Apr;7(4):237-40

תרומת בדיקות  סריקה ממוקדות לאובדן שמיעה הקשור ל- CMV , אצל תינוקות שנכשלו
בסקר שמיעה 
( קישור למאמר בתשלום):

ארי-אבן רוט ד, לובין ד, קוינט י, טפרברברג-אויקאווה מ, מנדלסון א, שטראוס ת, ברקאי ג

Contribution of targeted saliva screening for congenital CMV-related hearing loss in newborns who fail hearing screening

Ari-Even Roth D1,2, Lubin D3, Kuint J4,5, Teperberg-Oikawa M6, Mendelson ADC-FNN Online First, published on May 3, 2017 as
10.1136/archdischild-2016-311859

סקר אוניברסאלי לאיתור CMV  באמצעות רוק – דיווח אודות ניסיון קליני (קישור למאמר בתשלום):

ברקאי ג, ארי-אבן רוט ד, ברזילי א, טפרברג-אויקאווה מ, מנדלסון א, הילדשיימר מ, קוינט י.

Universal neonatal cytomegalovirus screening using saliva - report of clinical experience

Barkai G1, Ari-Even Roth D2, Barzilai A3, Tepperberg-Oikawa M4, Mendelson

 J Clin Virol. 2014
Aug;60(4):361-6. doi: 10.1016/j.jcv.2014.04.024. Epub 2014 May 9

אינדיקציות להדבקת עובר:

השלכות קליניות על ילדים הנולדים עם CMV מולד, לאחר מי שפיר שלילי ( קישור למאמר בתשלום):

 בילבסקי, פרדו, אטיאס, לוי, מג'רי, ויל, לורנז–ויל, אמיר

Clinical Implications for Children Born With Congenital Cytomegalovirus Infection Following a Negative Amniocentesis

Bilavsky E, Pardo J, Attias J, Levy I, Magny JF, Ville Y, Leruez-Ville M, Amir J

Clin Infect Dis. 2016 Jul 1;63(1):33-8

IGM  חיובי ב – CMV  מולד ( קישור למאמר בתשלום):

בילבסקי, וטד, לוי, לינדר, פרדו, בן – צבי, אטיאס, אמיר

Positive IgM in Congenital CMV Infection

Bilavsky E, Watad S, Levy I, Linder N, Pardo J, Ben-Zvi H, Attias J, Amir J

Clin Pediatr (Phila). 2016 Dec 1:9922816684596. doi: 10.1177/0009922816684596. [Epub ahead of print]

בדיקת מי שפיר לגילוי זיהום מולד ב – CMV – מה הטעם? ( קישור למאמר בתשלום):

יחיאל שלזינגר

Amniocentesis for Detection of Congenital Cytomegalovirus Infection: What Is the

?Point

Yechiel Schlesinger

Clinical Infectious Diseases Advance Access published May 12, 2016

שונות אימונולוגית בין הנשים המשפיעה על הדבקה העובר

אלדר ידידיה, בר מאיר, הלל, אביטבול, ברוידה, פלק, אסוס ושלזינגר

Low Interferon Relative-Response to Cytomegalovirus Is Associated with Low Likelihood of Intrauterine Transmission of the Virus

Eldar-Yedidia Y1, Bar-Meir M2, Hillel M1, Abitbol G1, Broide E3, Falk R3, Assous M3, Schlesinger Y1,2

PLoS One. 2016 Feb 16;11(2):e0147883. doi: 10.1371/journal.pone.0147883. eCollection 2016

אינדיקציות קליניות וכמותיות של זיהום CMV נרכש מחלב אם, בילודים עם משקל לידה נמוך

מירון, ברוסילאו, פלצר, רייך, הלל, ווצטל אידלמן ושלזינגר  

Incidence and clinical manifestations of breast milk-acquired Cytomegalovirus infection in low birth weight infants

Miron D1, Brosilow SFelszer KReich DHalle DWachtel DEidelman AISchlesinger Y

J Perinatol. 2005 May;25(5):299-303

 

 

מועד הדבקה האם ב-CMV:

הדבקה אמהית ראשונית ב CMV -  בשלב הטרום התעברותי, סביב ההריון ובמהלך ההריון -  אבחון במהלך 508 הריונות ( קישור למאמר בתשלום):

פלדמן ב, ינון י, טפרברג אויקאווה, יואלי ר, שיף א, ליפיץ ש.  

Pregestational, periconceptional, and gestational primary maternal cytomegalovirus infection: prenatal diagnosis in 508 pregnancies

Feldman B1, Yinon YTepperberg Oikawa MYoeli RSchiff ELipitz S.

Am J Obstet Gynecol. 2011
Oct;205(4):342.e1-6. doi: 10.1016/j.ajog.2011.05.030. Epub 2011 May 20

הסיכון לממצאי CMV בהקשר למועד הזיהום ולקיומם של ממצאים טרום לידתיים בבדיקות הדמייה( קישור למאמר בתשלום):

ליפיץ ש, ינון י, מלינגר ג, יגל ש, לויט ל, הופמן ח, רנצר ר, וויס ב. 

Risk of cytomegalovirus-associated sequelae in relation to time of infection and findings on prenatal imaging

Lipitz S1, Yinon YMalinger GYagel SLevit LHoffman CRantzer RWeisz B

Ultrasound Obstet Gynecol
2013May;41(5):508-14. doi: 10.1002/uog.12377

מניעה:

 

מניעת העברת CMV מאם לעובר

סטוארט פ. אדלר

Prevention of Maternal–Fetal Transmission of Cytomegalovirus

Stuart P. Adler

EBioMedicine. 2015 Sep; 2(9): 1027–1028.

Published online 2015 Aug 5. doi:  10.1016/j.ebiom.2015.08.004

 

 

מניעת הדבקה ראשונית בזיהום CMV במהלך הריון

מריה גרציה רבלו, ססיליה טיבלדי, ג'יוליה מסואלי, ולנטינה פריסינה, אלסנדרה סאצ'י, מילנה פוריאונה, אליסיה ארוסה, ארסניו ספינילו, קתרין קלרסי, מנואלה קסארלי, ג'וזפה גרנה, טוליה טודרוס 

Prevention of Primary Cytomegalovirus Infection in Pregnancy

Maria Grazia Revello,a Cecilia Tibaldi,e Giulia Masuelli,e Valentina Frisina,e Alessandra Sacchi,e Milena Furione,bAlessia Arossa,a Arsenio Spinillo,a Catherine Klersy,c Manuela Ceccarelli,f Giuseppe Gerna,d,⁎ Tullia Todros,e

and for the CCPE Study Group1

EBioMedicine. 2015 Sep; 2(9): 1205–1210

מניעת העברת CMV  מילד לאם בקרב נשים בהריון (קישור למאמר בתשלום):

סטוארט פ. אדלר, ג'ק וו פיני, אן מארי מנגנלו

Prevention of child-to-mother transmission of cytomegalovirus among pregnant women 

Stuart P. Adler, Jack W. Finney, PhD, Anne Marie Manganello, RN, Al M. Best, PhD

The Journal of Pediatrics Volume 145, Issue 4, Pages 485–491 October 2004

:הריונות תאומים

זיהום מולד ב CMV בהריון מרובה עוברים  (קישור למאמר בתשלום):

שמואלי, א. הדר, י. פרדו, י. אמיר, א. בילבסקי  

Congenital Cytomegalovirus Infection after a Multiple-Birth Pregnancy

Shmueli E, Hadar E, Pardo J, Attias J, Amir J, Bilavsky E

Pediatr Infect Dis J. 2017 Jul 31. doi: 10.1097/INF.0000000000001725

אבחון טרום לידתי ותוצאות של CMV מולד בהריונות תאומים (קישור למאמר בתשלום):

ינון י, יגל ש, טפרברג- דיקוואה מ, פלדמן ב, שיף א, ליפיץ ש.

Prenatal diagnosis and outcome of congenital cytomegalovirus infection in twin pregnancies

Yinon Y1, Yagel STepperberg-Dikawa MFeldman BSchiff ELipitz S

 BJOG. 2006 Mar;113(3):295-300

:שונות

   CMV-אינטליגנציה והישגים אקדמיים בהדבקה תוך רחמית אסימפטומטית ב

(קישור למאמר בתשלום)

אדריאנה ס. לופז, טטיאנה מ. לנזירי, אנג'ליקה ה. קלאוזן, שרי ס. וינסון, מארי ר. טורצ'יץ', איזבלה ר. לובינו, רוברט ג. ווייט, א. שנטל קבינס, ג'רי א.  מילר, ו. דניאל וויליאמסון, קרייג מ. האלס, סטפני ר. ביאלק, גייל דמלר-האריסון

Intelligence and Academic Achievement With Asymptomatic Congenital Cytomegalovirus Infection

Adriana S. Lopez, Tatiana M. Lanzieri, Angelika H. Claussen, Sherry S. Vinson, Marie R. Turcich, Isabella R. Iovino,Robert G. Voigt, A. Chantal Caviness, Jerry A. Miller, W. Daniel Williamson, Craig M. Hales, Stephanie R. Bialek, Gail Demmler-Harrison, on behalf of the Congenital Cytomegalovirus Longitudinal Study Group

The American Academy of Pediatrics 2017

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now